Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zakręt, zawijas; meander, zakole; łuk ozdobny;

(Verb) wić się, zakręcać, zawijać; błąkać się, włóczyć się, wałęsać się, wędrować, błądzić;
meander on - ględzić, perorować rozwlekle; potoczyć się bezładnie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vi (of streams, roads etc) meandrować, wić się
(of person, wander along) włóczyć się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

meander, zakręt
meandrować, zawijać, wić się, zakręcać, wałęsać się, wędrować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zakole

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n kręta linia
meander
vi tworzyć zakręty, wić się
wędrować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MEANDRY

WIĆ SIĘ (O RZECE)

WAŁĘSAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V meandrować
V kręcić się
N meander

Wordnet angielsko-polski

(a bend or curve, as in a stream or river)
meander

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

meander

zwój

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. zakole (rzeczne); zakręt rzeki

Słownik środowiska angielsko-polski

meander m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geogr. meander
zakole rzeczne
~, cut off - odcięte zakole
starorzecze

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Studies of the letters that German emigrants of the nineteenth century sent home show clearly the long, arduous and meandering way that had to be taken to achieve this.
Badania listów wysylanych do ojczyzny przez niemieckich emigrantów w XIX wieku wyraznie pokazuja, jak dluga, mozolna i kreta byla to droga.

Goethe Institut

Meander Drive, Simi Valley, California.
Meander rive, Simi Valley, California.