Wordnet polsko-angielski


1. (a unit of information equal to 1000 kilobytes or 10^6 (1, 000, 000) bytes)
megabyte, M, MB
synonim: MB

2. (a unit of information equal to 1024 kibibytes or 2^20 (1, 048, 576) bytes)
megabyte, mebibyte, M, MB, MiB: : synonim: mebibajt
synonim: MB
synonim: MiB

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

megabyte (MB)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (comp) megabyte

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m komp. megabyte

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m komp. megabyte

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

megabyte

Nowoczesny słownik polsko-angielski

M