Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

authoritative

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj competent, authoritative

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. authoritative, competent, reliable ~a opinia authorative opinion, reliable opinion ~e czynniki competent circles informacja ta wydaje się ~a this piece of information seems reliable

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RELIABLE

COMPETENT

CONCLUSIVE

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

1. authoritative, 2. competent 3. reliable

Nowoczesny słownik polsko-angielski

trustworthy