Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pulp, mash
~ drzewna wood pulp
zetrzeć na ~gę to mincemeat

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U (bot) cambium; pulp: robić z kogoś ~ę to make mincemeat of sb; to beat sb to a pulp

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f (miąższ) pulp (wyciśnięta masa) squash

Słownik polsko-angielski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

pulp

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

pulp n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SQUASH

MUMMY

MASH

CAMBIUM

WOOD PULP

Nowoczesny słownik polsko-angielski

mush