Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) hrabstwo/miasto Middlesex;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Middlesex