Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) monachijski;

(Noun) Monachium;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Monachium

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Monachium

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Edward Albee “The Goat, or Who Is Sylvia?” 2004 Munich Volkstheater
Edward Albee „Die Ziege oder Wer ist Sylvia?“ („Koza albo Kim jest Sylwia?“)2004,

Goethe Institut

What happened on Monday in Brussels reminds me of the Munich Conference in 1938.
To, co zdarzyło się w poniedziałek w Brukseli przypomina mi konferencję monachijską w 1938 r.

statmt.org

Since the autumn of 2002 Stückl has been manager at the Munich Volkstheater. Related links
W sezonie 2003/04 został dyrektorem monachijskiego Volkstheater.

Goethe Institut

Last year it took me 14 and a half hours to get to Munich.
W zeszłym roku, zajęło mi 14,5 godziny by dotrzeć do Monachium.

Tomorrow, your wife and kids will be safe in Munich.
Jutro twoja rodzina będzie bezpieczna w Monachium.

I ordered one of our top people to Munich yesterday.
Wczoraj wysłałem do Monachium jednego z naszych najlepszych ludzi.

He was put under escort on a train for Munich.
Wysłano go pod strażą pociągiem do Monachium.

Shame on you: this is a second Munich and no true democrat should ever support it.
Wstydźcie się: jest to drugie Monachium i żaden prawdziwy demokrata nie powinien tego precedensu poprzeć.

She worked as a secretary and lived in Munich, until her death in 2002.
Pracowała jako sekretarka i mieszkała w Monachium, do jej śmierci w 2002 roku.

He hooked me up with this fantastic gallery in Munich.
Namierzył mi fantastyczną galerię sztuki w Monachium.

My father grew up in Germany, in munich, before the war.
Mój ojciec dorastał przed wojną w Niemczech, w Monachium.

And I was in Munich a few weeks ago.
Kilka tygodni temu byłem w Monachium.

They did to Munich at the same time.
To się nie zaczęło w Monachium.

We're both from Munich, but we don't belong together.
Obie jesteśmy z Monachium, ale nie znamy się dobrze.

Something unheard of is happening down there in Munich.
Coś niesłychanego dzieje się tam na południu, w Monachium.

You killed them for Munich, for the future, for peace.
Zabiłeś ich za Monachium, za przyszłość, za pokój.

It was our last day in Munich, so I decided to go sightseeing.
To był nasz ostatni dzień w Monachium. Postanowiłem więc pozwiedzać.

And, so was the attack in Munich justified?
A więc czy atak w Monachium był uzasadniony?

Well, you won't get anything cheaper in Munich.
Ależ Pan nic tańszego nie dostanie w Monachium.

I heard a man speak in Munich.
Usłyszałem jak pewien człowiek przemawia w Monachium.

He is the architect of the Munich murders.
On jest architektem morderstw w Monachium.

Munich was a large success for them.
Zamach w Monachium był dla nich wielkim sukcesem.

The events in Detroit and Munich have shown that there are security loopholes.
Wydarzenia w Detroit i Monachium ujawniły luki bezpieczeństwa.

Was the attack in Munich a fight?
A więc czy atak w Monachium był uzasadniony?

I've been thinking a lot in Munich.
Dużo myślałem w Monachium.

She lives on a farm near Munich.
Mieszka na farmie niedaleko Monachium.

I'm going to Munich, but the weather's bad.
Nie, lecę do Monachium, ale pogoda nie sprzyja.

You know your contact in Munich, but Ackermann is shrewd.
Znasz swój kontakt w Monachium, ale Ackermann jest sprytny.

That may be what you do in Munich, or should I say Munchen?
Może takie macie zwyczaje w Monachium, czy też powininem powiedzieć Munchen?

The next day we flew to Munich.
Następnego dnia polecieliśmy do Monachium.

Ladies and gentlemen, we are about to land in Munich Airport,
Panie i panowie, za chwilę lądujemy na lotnisku w Monachium,

It was in 1938, during the Munich Crisis.
To było w 1938, podczas kryzysu monachijskiego.

I saw her die in the Rhineland and in Munich.
Widziałem jej śmierć w Nadrenii i w Monachium.

But since catastrophe in Munich, not good.
Ale od czasu katastrofy w Monachium, wszystko niedobrze.

I chaired the Quartet meeting in Munich on 5 February.
W dniu 5 lutego przewodniczyłam w Monachium spotkaniu kwartetu bliskowschodniego.

Have you ever been to Munich?
Byłaś kiedykolwiek w Monachium?

I want to go to Munich.
Chcę jechać do Monachium.

My Führer! We just received an urgent message from Munich.
Fuehrerze, otrzymaliśmy właśnie pilną wiadomość z Monachium.

Born in Munich, 1 89 7.
Urodzony w Monachium, 1897 roku.

If they succeed It'll be Munich all over again
Jeśli im się uda, będziemy mieć Monachium raz jeszcze.

They all study here in Munich.
Studiowali tu w Monachium.

What happened in Munich changes everything.
To co się wydarzyło w Monachium, zmienia wszystko.

Right after Munich they did this.
To się nie zaczęło w Monachium.

What are you doing at Munich Station?
Co ty robisz na stacji w Monachium?

Munich is one of these zones.
Jedną z tych stref jest Monachium.

How can I possibly return to Munich?
Jak mógłbym wrócić do Monachium?

It is not in Munich begun.
To się nie zaczęło w Monachium.

Fuck you, I have to get to Munich You are killing yourself.
Mam to gdzieś, muszę się dostać do Monachium!

The public prosecutors in Milan and Munich have established and proved this beyond doubt.
Prokuratorzy z Mediolanu i Monachium doszli do tej prawdy i bez wątpienia ją udowodnili.

But he planned the Munich massacre.
Ale to on zaplanował masakrę w Monachium.

Claudio Abbado will come in October and we'll go to Munich.
Claudio Abbado przyjedzie w październiku i wtedy pojedziemy do Monachium

Hey, we met in Munich.
Cześć, spotkałyśmy się w Monachium.