Słownik polsko-angielski

wojsk. loading
~ broni - weapon loading, loading a gun

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(broni) loading
~ się (z kogoś) sport