Słownik polsko-angielski

adj. above ground; overground; overhead

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

overhead, ~above ground
kolej ~na (na estakadzie) overhead railway, (US) elevated railway

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj overground
aboveground

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABOVE-GROUND

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj above-ground, overland

Słownik środowiska polsko-angielski

overground

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. above-ground

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

overhead