Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

immodest

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(zarozumiały) immodest
vain.
2.
(nieprzyzwoity) indecent

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj immodest (nieprzyzwoity) indecent

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDECENT

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. immodest
indecent

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

unchaste