Wordnet polsko-angielski

(a sudden unexpected event)
surprise
synonim: zaskoczenie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

surprise
zrobić komuś ~kę to give sb a surprise

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C surprise: robić komuś ~ę to give sb a surprise
być przygotowanym na ~i to be ready for the unexpected

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EYE-OPENER

SURPRISE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f surprise

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

godsend