Wordnet polsko-angielski


1. (inclined to shake as from weakness or defect
"a rickety table"
"a wobbly chair with shaky legs"
"the ladder felt a little wobbly"
"the bridge still stands though one of the arches is wonky")
rickety, shaky, wobbly, wonky
synonim: chwiejny
synonim: chybotliwy
synonim: wahliwy

2. (liable to change
"an emotionally labile person")
labile: : synonim: labilny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

unstable, unsteady

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj unstable
unsteady

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

unstable~ sytuacja polityczna - political unrest

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. unstable 2. fluctuating ~e ceny fluctuating prices

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. unsteady, unstable, instable ~e ceny fluctuating prices

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj unstable

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

floating

instable

unstable

Nowoczesny słownik polsko-angielski

precarious

insecure