Wordnet polsko-angielski

(invariably occurring or appearing
"the inevitable changes of the seasons")
inevitable
synonim: nieunikniony
synonim: nieubłagany
synonim: nieubłagalny
synonim: niezbłagany

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

inevitable

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj inevitable
unavoidable

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj unavoidable, inevitable, fated

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UNAVOIDABLE

FATAL

FATEFUL

FATED

INELUCTABLE

INESCAPABLE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. inevitable; inescapable