Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

disobliging

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj disobliging

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. disobliging
unobliging