Wordnet polsko-angielski


1. (of or in or relating to the nose
"nasal passages")
rhinal, nasal


2. (sounding as if the nose were pinched
"a whining nasal voice")
adenoidal, pinched, nasal: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nasal

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj nasal

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj jęz. nasal

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

nasal adj., rhinal adj

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

nasal, rhinal

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RHINAL

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nosed

Nowoczesny słownik polsko-angielski

adenoidal

twangy

adenoid