Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

" nAt-f@r-'prOf@tadj (O organizacji) Typu non profit; nienastawiony na zyski; charytatywny Mississippi Health Services is a not-for-profit regional health care company that operates the Mississippi Medical Center in Tupelo (Mississippi Health Services jest charytatywn1 kas1 chorych, która zarz1dza centrum medycznym Mississippi Medical Center w Tupelo) - Memphis Commercial Appeal (2000)