Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) znakomitość, sława;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U znakomitość
sława

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

znakomitość, sława

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNACZENIE

ROZGŁOS

CELNOŚĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Sława

wybitny