Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) prawniczy notarialny;
notarial deed - prawniczy akt notarialny;
notarial act - prawniczy akt notarialny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj notarialny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. notarialnynotarial act akt notarialny notarial contract umowa notarialna notarial deed akt notarialny notarial form forma notarialna notarial power of attorney pełnomocnictwo notarialne notarial records dokumenty notarialnenotarial seal pieczęć notarialnafee for notarial service opłata za czynność notarialną

Słownik internautów

notarialny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rejentalny, notarialny
fee for notarial service: opłata za czynność notarialną
notarial act (deed) : akt notarialny
notarial contract: umowa notarialna
notarial fee: opłata notarialna
notarial form: forma notarialna
notarial power of attorney: pełnomocnictwo notarialne