Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) prawniczy uwierzytelniać notarialnie, uwierzytelnić, uwierzytelniać, poświadczyć, poświadczać;
be notarized - prawniczy być poświadczonym notarialnie;

Słownik nieruchomości angielsko-polski

uwierzytelniać notarialnie