Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) notacja, oznaczanie, zapis, zapisywanie; notatka, adnotacja;
reverse polish notation - (Noun) matematyka odwrotna notacja polska, zapis przedrostkowy, notacja Łukasiewicza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C notacja
oznaczenie
musical ~ zapis muzyczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oznaczanie, notacja, zapis

Nowoczesny słownik angielsko-polski

notatka

adnotacja

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n oznaczanie, znakownictwo, znakowanie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zapis m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s oznaczanie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n notacja
zapis

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOTACJA (MUZYCZNA, CHEMICZNA)

OZNACZENIE SYMBOLAMI

ZNAKOWANIA

SYMBOLE

Wordnet angielsko-polski


1. (a comment or instruction (usually added)
"his notes were appended at the end of the article"
"he added a short notation to the address on the envelope")
dopisek, adnotacja, przypisek, nota
synonim: note
synonim: annotation

2. (a technical system of symbols used to represent special things)
notacja: : synonim: notational system

3. (a comment or instruction (usually added)
"his notes were appended at the end of the article"
"he added a short notation to the address on the envelope")
notka: : synonim: note
synonim: annotation

4. (the activity of representing something by a special system of marks or characters)
notacja: :

Słownik audio-video Montevideo

zapis

zapis, zapisywać, nagranie, nagrywać
płyta

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

notacja

znakowanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We can integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma.
Możemy całkować po powierzchni; i oznacza się to zazwyczaj wielką sigmą.

TED

And I think, in no small way, that's due to one fundamental fact: they're not bound to a system of notation.
I myślę, że w niemałym stopniu ze względu na jeden podstawowy fakt: nie są przywiązani do systemu notacji.

TED

And then, by pressing a button, it turns into music notation so that live musicians can play your pieces.
A potem, po naciśnięciu guzika, przekształca się to w partyturę, dzięki czemu prawdziwi muzycy mogą grać wasze utwory.

TED

It's about asigning a numeric notation to any abstract thought.
Chodzi o numeryczne opisanie każdej abstrakcyjnej myśli.

It should be a pro of musical notation.
Notacja muzyczna, musiałeś być w tym dobry.

Uh, reporting officer made a notation... that the attacker forced her to make breakfast.
Oficer prowadzący odnotował, że napastnik zmusił ją do zrobienia sobie śniadania.

A notation in Charles's date book...
W notesie Charlesa był zapisek: