Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) o stopień/klasę wyżej;

(Verb) robić karby na, karbować, zaznaczyć, zaznaczać karbem, naciąć, nacinać;
notch up - zaliczyć, osiągnąć;

(Noun) przesmyk, wąskie przejście, wcięcie;
notch effect - technika działanie karbu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nacięcie
wycięcie
karb.vt
1.
(mark with ~) nacinać
karbować
rowkować
2.
(in game) : to ~ up a point zdobywać punkt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nacięcie, wycięcie, karb, rowek, żłobek, stopień
nacinać, rowkować
~ up zagarniać, uzyskiwać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ząb (mostu)

obłęcznik

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wcięcie n, karb m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wcięcie, karb

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wgłębienie, wycięcie
~ sight szczerbinka

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

nAtSn (W górach) Przesmyk; w1ska prze3ecz They found her body in the notch (Jej cia3o znaleYli w tym przesmyku) - Student University of Tennessee (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NACIĘCIE

NADCIĘCIE

NADTŁUCZENIE

KARB

ŻŁOBEK

WRĄB

ZĄB

STOPIEŃ NA SKALI

PRZEŁĘCZ

WYCIĄĆ

KARBOWAĆ

ZAKARBOWAĆ

NADSZCZERBIĆ

NARZNĄĆ

POSZCZERBIĆ

WRĘBIAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a V-shaped or U-shaped indentation carved or scratched into a surface
"there were four notches in the handle of his revolver")
karb


2. (the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks
"we got through the pass before it started to snow")
przełęcz: : synonim: pass
synonim: mountain pass

Słownik audio-video Montevideo

znaczek na taśmie w kopiarce
znacznikowe nacięcia na brzegu taśmy negatywowej

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

zaliczyć coś, dołożyć coś do kolekcji, dołączyć coś do kolekcji

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nacinać

przesmyk

Szczerba

wcięcie

wycięcie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

nacięcie; wycięcie; US przełęcz
~, (rear) sight - szczerbinka celownika
~, sighting - szczerbinka celownika

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wycięcie n, wrąb m
2. przelew m, otwór przelewowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In other words, men, you might want to pick it up a notch in the domestic department.
Innymi słowy, mężowie powinniście starać się o awans w domowym departamencie.

TED

There will be some political posturing today, but I think the time has now come to move up a notch.
Zobaczymy dziś z pewnością wiele politycznego pozerstwa, sądzę jednak, że nadeszła pora, aby posunąć się dalej.

statmt.org

Siim Kallas, far from being a student activist, was even a member of the Supreme Soviets - we have top-notch communists there.
Siim Kallas wcale nie był tylko studenckim aktywistą, lecz nawet członkiem Rady Najwyższej - mamy tam pierwszorzędnych komunistów.

statmt.org

Then I'll only put half a notch in my gun.
Wtedy zrobię tylko pół nacięcia na moim pistolecie.

Clearly it's circular, but I couldn't figure out what the notch was.
Jasne jest, że ma okrągły kształt, ale nie wiedziałem, czym jest to nacięcie.

You know, that letter is one notch above prison mail.
Ten list jest jak więzienna korespondencja.

There will be some political posturing today, but I think the time has now come to move up a notch.
Zobaczymy dziś z pewnością wiele politycznego pozerstwa, sądzę jednak, że nadeszła pora, aby posunąć się dalej.

If I kick it up a notch, there's no stopping me.
Jeśli za bardzo się podrajcuję, nic mnie nie zatrzyma.

You see that little notch in the back?
Widzisz to małe nacięcie z tyłu?

Mama told me to head for that notch.
Mama pisała,żeby się kierować na ten wrąb.

This guy graduated from a top notch school and even owns an apartment
Ten facet skończył doskonałą szkołę i nawet ma własne mieszkanie.

You might want to notch it back there a notch.
Jakbyś chciał się odpłacić to będziesz miał okazję.

To each english that I find, I must put a notch in these sticks.
Za każdego Anglika, z którym się zetknąłem, mam zrobić nacięcie na tych patykach.

There are two sights and a double notch.
Są dwa celowniki i podwójne wcięcia.

One notch tighter won't kill them, will it?
Jeden karb ciaśniej ich nie zabije, prawda, York?

Come on, take it down a notch.
Postąp, weź to w dół nacięcie.

This production is one notch above snuff film.
To tylko jeden szczebel wyżej od filmów snuff.

A curved notch, maybe from a small pin?
Zaokrąglony karb- może od małej pinezki?

And be another notch on his belt?
I miałabym być kolejną z jego zaliczonych panienek?

I'll give you 10 per notch.
Dam ci dziesięć za nacięcie.

For every Invid I've killed, I carved a little notch.
Za każdego Invid jakiego zabiłem, robiłem małe nacięcie.

Take it up a notch.
Bierze to w górę nacięcie.

Bill staton swears on his oath that he seen floyd cut that notch.
Bill Staton przysięgał, że widział, jak Floyd go znakował.

I gotta do something, with the bishop gone... gotta step it up a notch.
Muszę coś zrobić, kiedy nie ma biskupa... zrobić krok naprzód.

Just gonna put another notch in my six-shooter.
Chcę tylko nowego nacięcia na mym rewolwerze 6-strzałowym.

Did you notch this bayonet?
Czy to ty zrobiłeś te nacięcia na bagnecie?

Two centimeters below the supra-orbital notch.
Dwa centymetry na supra-orbital nacięciem.

And when that happens, I guess I'Iljust be another notch on your briefcase,
I kiedy to nastąpi będę dla ciebie... ...następnym nacięciem na teczce.

Wang Bao's maths is top notch
Wang Bao's najlepszy z matematyki

She's just live bait... ...so King Cobretti here can cut a new notch.
Jest tylko żywą przynętą... aby Cobretti mógł sobie zaliczyć nowy triumf.