Nowoczesny słownik angielsko-polski

szczerbaty

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

mający wcięcia, karbowany adj

Wordnet angielsko-polski

(notched like a saw with teeth pointing toward the apex)
ząbkowaty, zębaty, piłowaty, ząbkowany, zębowaty, zębiasty
synonim: serrate
synonim: serrated
synonim: saw-toothed
synonim: toothed

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nacięty

ząbkowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So high, in fact, that they obscure that Obama has already notched up a significant record of achievement.

www.guardian.co.uk

They notched up 10 gold singles, nine gold albums, one multi-platinum album and three Grammy awards.

www.guardian.co.uk

In the summer the review, which is checking information about corpses and body parts against fingerprint and DNA databases and dental records, notched up its first success when it led to the identification of Lesley Anne Pickavance, who died in July 1990 after being hit by several vehicles while trying to cross the M25.

www.guardian.co.uk

The political momentum has swung to the rightwing Tea Party movement, which energised the Republican base and notched up a string of high-profile victories.

www.guardian.co.uk

And floyd's hand slipped when he notched it.
Kiedy Floyd go znakował ześliznęła mu się ręka.