Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'noUtkArdn Rozk3adana kartka pocztowa, z pustym miejscem na krótki tekst poorodku The notecard had a few lines dashed off by the niece, Chelsey (Na kartce pocztowej widnia3o kilka linijek skreolonych przez bratanice Chelsey) - Atlanta Journal-Constitution (1999)