Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) portfel;

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

notes

portfel