Wordnet angielsko-polski

(the property of being easy to see and understand)
oczywistość, ewidentność, wyraźność
synonim: obviousness
synonim: noticeableness
synonim: patency