Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) podlegający zgłoszeniu, wymagający zawiadomienia władz;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wymagający zawiadomienia władz (choroba, wypadek)

Słownik internautów

podlegający zgłoszeniu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. podlegający zgłoszeniu