Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. zawiadomienie, powiadomienie 2. notyfikacja 3. upomnienie~ of claim zawiadomienie o szkodzie~ of dividend zawiadomienie o dywidendzie ~ of loss zawiadomienie o szkodzie~ of protest zawiadomienie o proteście~ of starting inspection proceeding zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego~ period termin zgłoszenia szkódletter of credit ~ zawiadomienie o otwarciu akredytywy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. zawiadomienie, powiadomienie 2. notyfikacja 3. upomnienienotification of birth zgłoszenie narodzin notification of claim zawiadomienie o szkodzienotification of dividend zawiadomienie o dywidendzie arbitral notification zawiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

awizo, awizowanie, meldunek, notyfikacja

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

notyfikacja, powiadomienie, podanie do wiadomości, zawiadomienie