Nowoczesny słownik angielsko-polski

powiadomiony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zawiadomiony

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

adj. powiadomiony
~ of the decision in writing - powiadomiony o decyzji na pismie