Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) spekulatywny, wyimaginowany, hipotetyczny, teoretyczny, istniejący tylko w wyobraźni; skłonny myśleć, że, chimeryczny; lingwistyka leksykalny, semantyczny, pojęciowy; finanse hipotetyczny;
notional amount - kwota hipotetyczna; kwota umowna;
notional grammar - gramatyka tradycyjna;
notional word - wyraz pełnoznaczny;
notional grammar - gramatyka tradycyjna;
notional word - wyraz pełnoznaczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (ostensible, imaginary) pojęciowy
myślowy
wyobrażeniowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

hipotetyczny, pojęciowy, istniejący tylko w wyobraźni

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. hipotetyczny 2. umowny~ amounts kwoty umowne~ bond obligacja o hipotetycznym dochodzie ~ charging należność hipotetyczna~ principal kapitał referencyjny~ principal amount nominalna kwota kapitału~ value wartość hipotetyczna

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. 1. hipotetyczny 2. spekulatywny notional bond obligacja o hipotetycznym dochodzie notional value wartość hipotetyczna, wartość nominalna w transakcji swapowej na stopy procentowe

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPEKULATYWNY [FILOZ.]

POJĘCIOWY

MYŚLOWY

WYOBRAŻENIOWY

CHIMERYCZNY (O CZŁOWIEKU)

Wordnet angielsko-polski

(not based on fact or investigation
"a notional figure of cost helps in determining production costs"
"speculative knowledge")
spekulatywny
synonim: speculative

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have avoided inserting an equals sign, however notional, between an existing State and a terrorist movement.
Uniknęliśmy postawienia znaku równości, choćby nawet hipotetycznego, między istniejącym państwem a ruchem terrorystycznym.

statmt.org

We have avoided inserting an equals sign, however notional, between an existing State and a terrorist movement.
Uniknęliśmy postawienia znaku równości, choćby nawet hipotetycznego, między istniejącym państwem a ruchem terrorystycznym.

Abusing their significant market share and dominance, large multinational companies force their domestic partners into contracts stipulating 90 or 120 day payment terms, with possible notional sanctions if missed.
Nadużywając swojej znacznej dominacji rynkowej i znacznego udziału w rynku, duże wielonarodowe przedsiębiorstwa zmuszają swoich krajowych partnerów do zawierania umów przewidujących termin płatności 90 lub 120 dni, a także ewentualne hipotetyczne kary za niedotrzymanie terminu.