Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pasmanteria, artykuły pasmanteryjne;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

artykuły pasmanteryjne

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'noUS@nzn Przyrz1dy do szycia (zw3aszcza nici, ig3y, guziki)
artyku3y pasmanteryjne You will find that in notions, on the second floor (Znajdziesz to w artyku3ach pasmanteryjnych, na pierwszym pietrze) - Student University of Tennessee (1999) They busy dispensing thread, safety pins, other notions (S1 zajete rozdawaniem nici, agrafek i innych przyborów do szycia) - Washington Post (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GALANTERIA