Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia struna grzbietowa;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

struna grzbietowa

Wordnet angielsko-polski

(a flexible rodlike structure that forms the supporting axis of the body in the lowest chordates and lowest vertebrates and in embryos of higher vertebrates)
chorda, struna grzbietowa