Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rozgłos, zła sława; gagatek, ziółko;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U rozgłos
zła sława

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rozgłos, zła sława

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n notoryczność

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n (zw. uj.) zła sława, rozgłos

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNAKOMITOŚĆ

Słownik internautów

zła sława

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

rozgłos

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

notoryczność

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sława

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Anyway, I did this house in Santa Monica, and it got a lot of notoriety.
Ten dom w Santa Monica jest mojego autorstwa i zrobił się wokół niego szum.

TED

And I'm going, what do I do with this notoriety that the book has brought?
Pytam, co zrobię z tym, z tym rozgłosem zyskanym przez książkę?

TED

I should like to register my strong protest against this state of affairs, and also mention a situation that is gaining notoriety in the United States.
Chcę przeciwko tej sytuacji głośno zaprotestować i wskazać jeszcze na jeden moment, który teraz w Stanach Zjednoczonych jest bardzo widoczny.

statmt.org

Emanuel's colleagues presented him with a dead fish as a leaving gift, a reminder of how he gained a certain notoriety for having done the same to a political opponent several years ago.

www.guardian.co.uk

Among the supporters of Fini who have joined the new parliamentary group, called Future and Freedom for Italy, are European Affairs minister Andrea Ronchi and deputy Giulia Buongiorno, a lawyer who gained notoriety defending former prime minister Giulio Andreotti against mafia charges and Italian student Raffaele Sollecito against charges of murdering British student Meredith Kercher.

www.guardian.co.uk

Larcher de Brito is ranked 148 in the world and failed to progress beyond the second round in her Wimbledon debut last year, though she did earn notoriety for her 109-decibel grunts.

www.guardian.co.uk

He has gained wider notoriety as a central character on the Animal Planet show Whale Wars, which chronicles Sea Shepherd's skirmishes with Japanese whalers.

www.guardian.co.uk

If he feels that his notoriety was stolen, he might take revenge.
Tak? Jeśli poczuł, że odebrano mu jego rozgłos, mógł wziąć odwet.

The name carries some notoriety in certain circles.
Bywa, że moje imię jest wyśmiewane w pewnych kręgach.

Anyway, I did this house in Santa Monica, and it got a lotof notoriety.
Ten dom w Santa Monica jest mojego autorstwa i zrobił sięwokół niego szum.

I should like to register my strong protest against this state of affairs, and also mention a situation that is gaining notoriety in the United States.
Chcę przeciwko tej sytuacji głośno zaprotestować i wskazać jeszcze na jeden moment, który teraz w Stanach Zjednoczonych jest bardzo widoczny.

and their unquenchable thirst for notoriety.
i ich nieugaszone pragnienie sławy.