Wordnet angielsko-polski

(flightless New Zealand birds similar to gallinules)
takahe, takahe z Wyspy Południowej
synonim: takahe
synonim: Notornis mantelli