Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Nottingham

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

susan.heaster@nottingham.ac.uk
susan.heaster@nottingham.ac.uk

europa.eu

Over the last few years I have been contacted by a wide range of small businesses across the East Midlands, from Nottingham to Northampton.
W ciągu ostatnich lat zwracało się do mnie wiele małych przedsiębiorstw z całego East Midlands, od Nottingham po Northampton.

statmt.org

If we don't find him today an army is coming to destroy Nottingham.
Jeśli go dziś nie znajdziemy, to wojsko zniszczy Nottingham.

I do not sleepwalk and will take me to Nottingham.
Nie chodzę we śnie, a ty zabierzesz mnie do Nottingham.

I met him in Nottingham for the first time.
Pierwszy raz spotkałem go w Nottingham.

Did I ever tell you, my father lived in Nottingham?
Kiedykolwiek powiedziałem ci że mój ojciec mieszkał w Nothingham?

Nottingham cannot be spared, but he will spare me and my family.
Nie można oszczędzić Nottingham, ale ja i moja rodzina może ocaleć.

I'm meeting him in Nottingham, after the money drop.
Spotykam się z nim w Nottingham, po rozdaniu pieniędzy.

Am I the only man in Nottingham who can say what he likes?
Dla nich jestem jedynym, który może mówić i robić, co mu się podoba.

For example, in 1200, king John proposed a visit to the city of Nottingham.
Na przykład, w roku 1200 król Jan bez Ziemi postanowił odwiedzić miasto Nottingham.

I think he intends to kill the King in Nottingham.
Uważam, że zamierza zabić króla w Nottingham.

He will not want Nottingham razed to the ground.
Nie będzie chciał, by zniszczono Nottingham.

Derbyshire and Nottingham are not so very far away.
Hrabstwo Derby i Nottingham nie są aż tak daleko.

Well, Robin knows Nottingham and the forest better than any man alive.
Robin zna Nottingham i las lepiej niż ktokolwiek inny.

That was a long way from Nottingham, here I am known !
To było daleko od Nottingham. Tu mnie znają.

A little of what you havecould be a lot for the poor of Nottingham.
To, co dla was znaczy niewiele, może znaczyć wiele dla biednych z Nottingham.

Truth didn't put Nottingham where he is today.
To nie prawda przywiodła Nottingham tu, gdzie jest teraz.

This boy killed one of the sheriff of Nottingham's deer.
Ten chłopiec zabił sarnę szeryfa z Nottingham.

And tell Nottingham what happens to his scum... when they pick on small children.
I powiedz szeryfowi, co czeka jego żołdaków... kiedy maltretują małe dzieci.

Congratulations, you just made yourself the most important man in Nottingham, Lambert.
Jest bardzo sprytny. Gratulację. Właśnie stałeś się najważniejszym człowiekiem w Nottingham.

While you and my brother played heroes, Nottingham plundered the shire.
Kiedy ty i mój brat zgrywaliście bohaterów, Nottingham łupił hrabstwo.

I have to hear his story before I go to Nottingham tomorrow.
Muszę poznać jego wersję, zanim jutro wyjadę do Nottingham.

It seems the Sheriff is determined to arrest half of Nottingham.
Zdaje się, że szeryf jest gotów aresztować połowę Nottingham.

For your crimes against the people of Nottingham, Sheriff.
Za twoje zbrodnie przeciwko ludowi Nottingham, Szeryfie...

Prince John would send an army to destroy Nottingham.
Książe Jan wyśle wojsko, by zniszczyć Nottingham.

My Lord, if you would prefer to go back to Nottingham,
Panie... Jeśli wolisz wrócić do Nottingham, mogę tu zaczekać sam.

You've come to Nottingham once too often.
Zbyt często bywasz w Nottingham.

The owner wants Nottingham to see now!
Pan Nottingham chcę oglądać telewizję. - Natychmiast.

When they break camp, they'il use the North Road to get to Nottingham.
Kiedy zwiną obóz, użyją Północnej Drogi żeby dotrzeć do Nottingham.

Bring as many men as you can! I'll meet you in Nottingham.
Sprowadź tak wielu ludzi jak tylko potrafisz, będę czekała w Nottingham.

I stayed at your side when Prince John's men were threatening Nottingham.
Stałam przy twoim boku, kiedy ludzie Księcia Jana grozili Nottingham.

Nottingham would not dare challenge the king.
Nottingham nie śmiałby rzucić wyzwania królowi.

Someday, there'll be happiness again in Nottingham. You'll see.
Jeszcze któregoś dnia w Nottingham zapanuje szczęście i radość

I'il see you back safely into Nottingham tomorrow.
Jutro odprowadzę cię do Nottingham.

Mr. Nottingham wants to watch television now!
Pan Nottingham chcę oglądać telewizję. - Natychmiast.

And I thought the Sheriff of Nottingham, would be untouchable by now.
I sądze, że szeryfie Notthingam, jesteś nietykalny na czas obecny.

Allow me to introduce the Sheriff of Nottingham.
Pozwól, że przedstawi ci Szeryfa Nottingham.

Mind you, there are some Railtrack jobs down at Nottingham, Derby.
Przy okazji, jest trochę roboty przy torach w Nottingham, w Derby.

Welcome back to Nottingham, my lord.
Witam z powrotem w Nottingham, panie.

But it's no secret that this one, the Sunny Vista Nottingham, is my favorite.
Lecz nie jest sekretem, że Sunnyvista Nottingham szczególnie leży mi na sercu.

This isn't a war, Mr. Nottingham. We're talking about children.
To nie wojna panie Nottingham. Mówimy o dzieciach.

Go back to Nottingham, give the Sheriff back his pact and one dead outlaw.
Wrócić do Nottingham, dać Szeryfowi jego Pakt... i jednego martwego banitę.

Then we go to Nottingham.
A więc jedziemy do Nottingham.

We're going to Nottingham to collect Carter's fee.
Co? - Idziemy do Nottingham, by odebrać zapłatę Cartera.

She will not abandon Nottingham.
Nie porzuci Nottingham.

You made a mistake in Nottingham. Hm? Trying to be the peasants' hero.
Popełniłeś błąd w Nottingham... ...próbując być bohaterem chłopów.

What news of Walter and Nottingham?
Co z Walterem i w Nottingham?

Yeah, sure, and I'm the Sheriff of Nottingham.
Jasne, a ja jestem Szeryfem z Nottingham.

No, I live in Nottingham.
Nie, mieszkam w Nottingham.

The Bari had a Nottingham.. whiskered white as snow.
Barry ma Nottinghama, a brodę ma białą jak śnieg.

Your Majesty, but there is a little place in Nottingham called Bonchurch...
Wasza Wysokość, ale jest taka mała miejscowość koło Nottingham, Bonechurch.

Oh, yes, come sunset, no Sheriff, no Nottingham.
Nadejdzie zmierzch, nie będzie Szeryfa, to nie będzie Nottingham.