Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nugat;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nugat

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nugat

Wordnet angielsko-polski

(nuts or fruit pieces in a sugar paste)
nugat