Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nic, zero;
nought per cent - zero procent;
noughts and crosses - gra w kółko i krzyżyk;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(nothing) = naught.
2.
(zero) zero
5 from 5 leaves ~ 5 odjąć 5 równa się zero.
3.
(figure 0) cyfra 0
to add a ~ dodawać zero
~ point one (0.1) zero przecinek jeden

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zero

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nicość

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

nO:tn Zero Say the numbers to yourself from nought to ten. It's good practice (Wypowiadajcie cyfry od zera do dziesięciu. To dobre ćwiczenie) - BBC Online Archive (2002)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zero n

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIC

ŻADEN

Wordnet angielsko-polski

(a mathematical element that when added to another number yields the same number)
zero
synonim: zero
synonim: 0
synonim: cipher
synonim: cypher

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zły

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But the mountain falling cometh to nought; And the rock is removed out of its place;
Prawdziwie jako góra padłszy rozsypuje się, a skała przenosi się z miejsca swego.

Jesus Army

Mr Frattini's proposal came to nought; it is now time to venture a new attempt.
Propozycja pana Frattiniego poniosła porażkę; czas najwyższy, aby podjąć nową próbę.

statmt.org

on behalf of the EFD Group. - Mr President, perhaps I could start at nought.
w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący! Powinienem zacząć od początku.

statmt.org

I know his wrath, saith Jehovah, that it is nought; his boastings have wrought nothing.
Znamci Ja, mówi Pan, zagniewanie jego; lecz nie ma siły; kłamstwa jego nie dowiodą tego.

Jesus Army

But ye have set at nought all my counsel, And would none of my reproof:
Owszem odrzuciliście wszystkę radę moję, a karności mojej nie chcieliście przyjąć;

Jesus Army

" In 2008, for example, it staged nought to Sixty, an ambitious show of 60 young artists, who presented week-long exhibitions, performances, talks, interventions, off-site projects and film screenings over six months.

www.guardian.co.uk

Twice now Strauss has resurrected from a first innings nought to make a century, the last time, in Napier nearly three years ago, saving his career.

www.guardian.co.uk

Yes, I kept giving her nought and she got cross.
Tak, pozostawiłem jej dawanie kółka, a ona dostała krzyżyk.

So we go five, four, three, two, one, nought and then what?
Lecimy pięć, cztery, trzy, dwa, zero i co potem?

Nought to 60 in six and a half seconds.
Setkę wyciąga w 6 i pół sekundy.

Mr Frattini's proposal came to nought; it is now time to venture a new attempt.
Propozycja pana Frattiniego poniosła porażkę; czas najwyższy, aby podjąć nową próbę.

Three and… no, four and nought.
Trzy i... nie, cztery, i poniżej roku.

Up to now, diplomatic efforts by the international community have come to nought, despite the validation of the election result by the United Nations.
Dotychczasowe wysiłki dyplomatyczne podejmowane przez wspólnotę międzynarodową zakończyły się fiaskiem, mimo że ONZ potwierdziła wynik wyborów.

to 70 and back to nought again.
do 112 kmh i z powrotem do 0.

twin cam. Nought to 60 in seven seconds.
Twin Cam 1800 i siedem sekund do sześćdziesięciu na godzinę.

on behalf of the EFD Group. - Mr President, perhaps I could start at nought.
w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący! Powinienem zacząć od początku.