Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) filozofia rzecz sama w sobie, noumenon;

Wordnet angielsko-polski


1. (the intellectual conception of a thing as it is in itself, not as it is known through perception)
noumenon, noumen
synonim: thing-in-itself

2.
noumenon, noumen: :