Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rzeczownik;
noun clause - lingwistyka zdanie podrzędne podmiotowe; lingwistyka zdanie podrzędne dopełnieniowe;
noun phrase - lingwistyka fraza rzeczownikowa / nominalna, grupa rzeczownika / nominalna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n rzeczownik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rzeczownik

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s gram. rzeczownik

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n gram. rzeczownik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IMIĘ

Wordnet angielsko-polski


1. (a content word that can be used to refer to a person, place, thing, quality, or action)
rzeczownik abstrakcyjny, abstractum


2. (a content word that can be used to refer to a person, place, thing, quality, or action)
rzeczownik: :

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

As its usage expanded to encompass nearly all of Africa, Asia, the Caribbean, Latin America and the Middle East, the noun morphed into an adjective that suggested darker peoples, malnourished children, dread diseases, broken infrastructure, failed states and corrupt leaders.

www.guardian.co.uk

Each ball has a verb, noun or pop culture reference written on it.
Na każdej piłce napisany jest czasownik, rzeczownik lub odwołanie do kultury.

That could also be a noun.
To jest rzeczownik..

The word cat is a noun.
Słowo kot jest rzeczownikiem.

But is it adjective or noun?
Chodzi ci o przymiotnik czy rzeczownik?

Only if it's a noun and the words have equaI weight like, Homeland Security.
Czy tylko rzeczowniki, a każde ma taką samą wartość, jak Bezpieczeństwo narodowe.

Okay, and lastly, we need a noun.
Dobrze, na koniec, potrzebujemy rzeczownika.

It's obvious that homeboy is a noun.
To oczywiste, że koleś jest rzeczownikiem.

People will be proclaiming your noun
Ludzie będzie wykrzykiwać twoje imię

No, actually it's a noun.
Nie, właściwie to jest rzeczownik.

men-t3-list noun Someone who uses mental Acuity,hypnosis andor suggestion.
Mentalista - rzeczownik Ktoś, kto używa przenikliwości, hipnozy ilub sugestii.

martyr: noun, adjective from the Greek word 'marturos'
Męczennik: Rzeczownik Od greckiego słowa marturos

Possessive pronoun, noun, possessive pronoun.
Zaimek dzierżawczy... rzeczownik, zaimek dzierżawczy.