Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) odżywiać, karmić, żywić; umożliwiać rozwój;
well-nourished - dobrze odżywiony;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

żywić, odżywiać, dostarczać pożywienie, podtrzymywać (na duchu, zainteresowania itp.)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

karmić vt, żywić vt, odżywiać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

karmić, żywić, odżywiać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt karmić, żywić (także uczucie)
podtrzymywać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻYWIĆ

KARMIĆ

ODŻYWIAĆ

POSILAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

odżywiać
żywić

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nakarmić

początkować

podtrzymywać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A lioness: she couched among lions, in the midst of the young lions she nourished her whelps.
Lwica między lwami leżąca, która w pośrodku lwiąt wychowywała szczenięta swoje.

Jesus Army

In the future, collective identity will be – and will have to be – nourished by other narratives.
W przyszłości kolektywna tożsamość będzie (musiała) się odnosić do innych wydarzeń.

Goethe Institut

We must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Musimy go wykorzystywać do odżywienia gruntu, aby przyniósł nowe życie.

statmt.org

As the iceberg melts, it is releasing mineral-rich fresh water that nourishes many forms of life.
Kiedy góra lodowa topi się uwalnia bogatą w minerały, świeżą wodę, która odżywia wiele form życia.

TED

And bless this food unto our nourishment that it may strengthen us... to do thy will in all things.
Pobłogosław ten stół i pożywienie, które... jak wszystko, Tobie zawdzięczamy.

OpenSubtitles

Throughout the next decade of UN-enforced sanctions and the oil for food programme, Aziz claimed he and Saddam managed to nourish all Iraqis and maintain stability throughout the country.

www.guardian.co.uk

The priority is to nourish the miners, who have lost an estimated 10kg (22lbs) each during the 17 days they lay undiscovered after a tunnel collapse.

www.guardian.co.uk

High-calorie, high-protein nourishment is needed, as the men will have to move thousands of tonnes of rock to help their own rescue before they can be lifted back to the surface.

www.guardian.co.uk

It's never going to nourish you.

www.guardian.co.uk

We must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Musimy go wykorzystywać do odżywienia gruntu, aby przyniósł nowe życie.

It is far better to nourish worms than to live without love.
Lepiej nakarmić sobą robactwo, niż żyć bez miłości.

If Nourish isn't our real contact, who is he?
Jeśli Nourish nie jest naszym właściwym łącznikiem, to kim?

They signify that a woman can amply nourish her young.
Kojarzą to z faktem, że taka kobieta nie będzie miała kłopotów z wykarmieniem dziecka.

Let's kill the humans and use their blood to nourish the mother...
Teraz zabijemy ludzi, by użyć ich krwi do napojenia matki...

When will I be able to nourish myself?
Kiedy będę mógł sam się nakarmić?

The devices that enwrap you serve to nourish and stimulate your senses.
Urządzenia w których spoczywacie mają was odżywiać i pobudzać zmysły.

We just wanted to ask Mr. Nourish some questions.
Chcielibyśmy zadać panu Nourish kilka pytań na osobności.

Mrs Forrester, with what do you nourish that girl?
Pani Forrester, po co pani żywi tą dziewczynę?

Or, you can nourish your friendship... and destroy the sexual fantasy by rejecting her.
Albo, możesz żywić się swoją przyjaźnią... ale zniszczyć swoje seksualne fantazje, przez odrzucenie jej.

For as the beetle nourishes the lark, so shall human nourish vampire.
Tak jak skowronek pożera żuka, tak wampir będzie pożerał człowieka.

Protect and nourish the frail and the weak, O Lord.
Chroń i broń słabych i maluczkich, Panie.

May the bread nourish my body.
Niech ten chleb posili moje ciało.

And their flesh shall nourish yours.
A ich ciało stanie się pożywką dla twego.

Nourish their souls.
Odżywiać ich dusze.

We were contacted by Yevgeny Nourish.
Zetknęliśmy się tam z Yevgeny Nourishem.

What is precarious about the situation is that, if the country remains isolated, this will nourish extremist opinions and activity, which will sidetrack democratic development.
Niebezpieczne w tej sytuacji jest to, że jeśli kraj pozostaje odizolowany, tworzy się podatny grunt do ożywienia poglądów i działań ekstremistycznych, które "usuną na boczny tor” rozwój demokratyczny.

That's going to nourish the Sudan, Egypt, Greece, Italy, Spain.
Będzie odżywiał Sudan, Egipt, Grecję, Włochy, Hiszpanię.

May this food nourish our bodies and may the fellowship nourish our spirit.
Niech to jedzenie ożywi nasze ciała, a towarzystwo ożywi naszego ducha.

Such energy only serves... ..to nourish us.
Taka ilość energii wyjdzie nam tylko na korzyść.

There's nothing left... ...to nourish us.
Nic w nich nie zostało... by nas nakarmić.