Nowoczesny słownik angielsko-polski

odżywiony

karmiony

Słownik internautów

odżywiany

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. pożywiony
posilony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyżywiony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Its citizens could work a mix of rural and urban jobs, their health and diets nourished and improved by their own city's crops.

www.guardian.co.uk

At Joint Stock, the company he co-founded in 1974 with David Hare and David Aukin, his workshop methods nourished work by Hare, Howard Brenton and Caryl Churchill.

www.guardian.co.uk

In the developed world, our children are well nourished and healthy and have easy access to medical care.

www.guardian.co.uk

And nobody's taking credit for your talent, but we nourished it.
Nikt nie przypisuje sobie twojego talentu, ale to my cię żywiliśmy.

She nourished him with love and brought him back to life.
Troszczyła się o niego z miłością przywracając w ten sposób do życia.

Your blood nourished the commandant, Helped him with his healing.
Twoja krew odżywiła komendanta, pomogła mu się uleczyć.

Beauty is nourished by disgracefulness, there's a friction between them.
Piękno żywi się hańbą, istnieje pomiędzy nimi konflikt.

A great love has to be nourished, has to be...
Wielka miłość, musi być podsycana, musi być...

We're well nourished, we're strong, we could fight!
Jesteśmy dobrze odżywieni i silni. Możemy walczyć.

Culture is a vector of openness and a motor of democracies, counteracting every nationalist reaction, racist temptation and the exclusions that are nourished by the economic and financial, and climate and food crises.
Kultura jest nośnikiem otwartości oraz motorem napędowym demokracji, przeciwdziała wszelkim zjawiskom takim jak reakcje nacjonalistyczne, pokusa rasizmu i wykluczenie wywołane kryzysami gospodarczymi, finansowymi, klimatycznymi i żywnościowymi.