Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pożywny, odżywczy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj pożywny
odżywczy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odżywczy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pożywny adj., odżywczy adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pożywny, odżywczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POŻYWNY

POSILAJĄCY

Wordnet angielsko-polski

(of or providing nourishment
"good nourishing stew")
pożywny
synonim: alimentary
synonim: alimental
synonim: nutrient
synonim: nutritious
synonim: nutritive

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

karmienie
posilenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sytny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It would be very hard to find a better and more nourishing food.
Bardzo trudno byłoby znaleźć lepsze i pożywniejsze jedzenie.

statmt.org

Unfortunately the flow rate of the river nourishing this region has dropped to danger level over the past decades due to hydrological interference.
Niestety w ostatnich dziesięcioleciach natężenie przepływu rzeki, niezbędnej do przetrwania tego regionu, spadło do niebezpiecznego poziomu ze względu na ingerencję hydrologiczną.

statmt.org

In an age of instant media and visual overload, there is something profoundly nourishing to the human soul when you come face-to-face with an object, whether it is the product of a lifetime of craftsmanship or something more ephemeral; whether you are looking at it decades or centuries after its creation.

www.guardian.co.uk

It would be very hard to find a better and more nourishing food.
Bardzo trudno byłoby znaleźć lepsze i pożywniejsze jedzenie.

This forest is so rich that nourishing food can be gathered very quickly.
Ten las jest tak bogaty że pożywne jedzenie można zebrac bardzo szybko.

Food on a chain gang is scarce and not very nourishing.
Jedzenie nie było dobre i nie bardzo pożywne.

See, the skin is the most nourishing part.
Patrz, skóra jest najbardziej odżywcza.

That is also how we are creating and nourishing opponents of the EU.
W ten sam sposób tworzymy i karmimy przeciwników Unii.

But then we crave a meal more nourishing to chew
A potem objadać się , ile chcemy

Bless you, and thank you for nourishing us.
Na zdrowie, i dziękuje za wyżywienie nas.

Earth's gravity is weaker, yet its atmosphere is more nourishing,
Ziemska grawitacja jest słabsza. Atmosfera jest bardziej odżywcza.

Unfortunately the flow rate of the river nourishing this region has dropped to danger level over the past decades due to hydrological interference.
Niestety w ostatnich dziesięcioleciach natężenie przepływu rzeki, niezbędnej do przetrwania tego regionu, spadło do niebezpiecznego poziomu ze względu na ingerencję hydrologiczną.

Kisses are nourishing in their own way but kisses are...
Pocałunki w pewnym sensie są pożywne. Ale pocałunki...

The food is tasty and nourishing.
Jedzenie jest smaczne i pożywne.

It is plain, but nourishing.
To jest nieskomplikowane, ale pożywne.

Well, it's very nourishing, Vyvyan.
Bardzo, to jest bardzo pożywne, Vyvyan.

Thank you... ...for protecting me and nourishing me.
Dziękuję Ci... ...za ochronę i żywienie mnie.