Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) astronomia gwiazda wybuchowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (gwiazda) nowa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(gwiazda) nowa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nowa

Wordnet angielsko-polski

(a star that ejects some of its material in the form of a cloud and becomes more luminous in the process)
gwiazda nowa, nowa klasyczna, nowa

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

gwiazda nowa
nowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The business plan for the benefiting company Nová Hut shall be implemented.
    Wprowadza się w życie biznesplan dla spółki objętej pomocą Nová Huť.

EU Constitution

It was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
To był program telewizji NOVA, nadawany na kanale PBS, opowiadający o jaskiniach w Nowym Meksyku.

TED

Warnings were also issued for part of nova Scotia in Canada.

www.guardian.co.uk

to nova Scotia's listing sisterwands"; we have a "contact bridge of .

www.guardian.co.uk

These included survivors of the nova Scotia, a ship carrying around 1,000 which was sunk near South Africa, and also the USS Indianapolis.

www.guardian.co.uk

Giovana Isabela da Penha, aged two, was rushed to hospital after being shot inside her home in the nova Brasilia shantytown, part of the Complexo do Alem??o.

www.guardian.co.uk

I'm just saying it seems like you could use some help, Nova.
Mówię tylko, że przyda ci się pomoc, Nova.

Can you please tell us something about the Nova robot?
Jeśtem z wiadomości może nam Pani coś powiedzieć o robocie z Nova Robotics?

Taylor was riding with Nova here, between the lake and the sea.
Taylor jechał z Novą tędy, pomiędzy jeziorem a morzem.

Nova, just tell me how you want it.
Nova, po prostu powiedz jak chcesz, żeby się kręciła.

A lot still has to go right before we even get to Terra Nova.
Wiele jeszcze musi się udać, zanim dotrzemy do Terra Nova.

The agreement says Nova Investment needs 60% ownership in order to sell.
Umowa przewiduje, że Nova Investment musi mieć 60% udziałów aby móc sprzedać.

Nova can be a great fairy... If you let her.
Nova może być świetną wróżką... jeśli jej pozwolisz.

Why is Nova Investment selling if everything is going so well?
Dlaczego Nova Investment sprzedaje, kiedy wszystko idzie tak dobrze?

You go out for beer and end up on a boat to Nova Scotia.
Wychodzisz tylko na piwo, a kończysz na łodzi do Nowej Szkocji.

His family has been sent to a refugee camp in Nova Scotia.
Jego rodzinę wysłano do obozu uchodźców w Nowej Szkocji.

Nova and I are running away together.
Nova i ja uciekamy razem.

No. You don't have to do all this, Nova.
Nie musisz tego wszystkiego robić, Nova.

This film is dedicated to all those who sailed to Nova Zembla.
Film ten dedykowany jest wszystkim tym którzy płynęli do Novej Zemblii.

Where is it they hide out? Who's their inside man here in Terra Nova?
O tym, gdzie się ukrywają i kto jest ich wtyczką w Terra Nova.

Establish a new breeding ground away from Terra Nova.
Utworzymy nowe lęgowisko z dala od Terra Nova.

Louis knocks Nova out in the sixth round.
Louis powalił Nova w 6 rundzie.

There was this thing on Nova.
Tak, to było w telewizji śniadaniowej.

Our company, Nova Investment, is a venture capital company.
Nasza firma Nova Investment, to spółka venture capital.

My friends call me 'Nova, as in Casanova.
Moi koledzy nazywają mnie 'Nova' No wiesz, jak Casanova.

I used to work in Oregon for Nova Robotics.
Pracowałem w Oregonie dla Nova Robotics.

We built Terra Nova on their breeding ground.
Zbudowaliśmy Terra Nova na ich lęgowisku.

They followed gray, certain Nova?
Przyjechaliście tutaj za szarą Novą, prawda?

I took the bossa nova triplets to Cocoa Beach.
Zabrałem trojaczki Bossa Nova na Cocoa Beach.

Charles Westmoreland was the proud owner of a '65 Chevy Nova.
Charles Westmoreland był dumnym posiadaczem Chevroleta Nova model 65.

Nova saw you, you saw them all.
Nova cię widziała, ty widziałeś ich wszystkich.

The anarchist attack on Nova.
Atak anarchistów na Nova...

Well, it's all thanks to some rare evidence here in Nova Scotia in Canada.
Cóż, wszystko dzięki pewnym rzadkim dowodom znalezionym w Nowej Szkocji w Kanadzie.

We traded in the Nova.
Handlujemy w Nova.

What's the recruitment process in Terra Nova?
Jak wygląda proces rekrutacji w Terra Nova?

I'm telling you, it's a Nova robot.
Jestem pewna, że to robot Nova.

It was nova scotia on wednesday.
Miała być Nowa Szkocja, w środę.

His family owned Nova Investment before Wilhelm and Thomas bought it.
Nova Investment należała do jego rodziny nim Thomas i Wilhelm zakupili tą firmę.

Cooper was driving a 1965 Chevy Nova.
Tak, D.B. Cooper prowadził Chevy Nova z 1965 roku.

Well, Ranger Nova is your partner.
Dobrze, Strażnik Nova jest twoim partnerem.

Nova doesn't count 'cause she's a retard.
Nova się nie liczy, bo jest opóźniona.

Ranger Nova... that was the most outrageous showboating stunt I've ever seen.
Strażniku Nova... to było najbardziej oburzający wyczyn, jaki kiedykolwiek widziałem.

I'm not your dream, Nova.
Nie jestem twoim marzeniem, Nova.

Mira's got somebody inside Terra Nova.
Mira ma szpiega w Terra Nova.

After assuming control of Nova...
Po przejeciu kontroli nad Nova

Someone has misplaced Mr.Hathaway'skeys to the Chevy Nova.
Ktoś zapodział kluczyki pana Hathaway'a do Chevy Nova.

Ranger Mira Nova reporting for duty, sirs.
Strażnik Mira Nova proszę zgłasić się, na służbę.

Does Nana live in Terra Nova?
Twoja babcia mieszka w Terra Nova?

From Wester Ross to Nova Scotia!
Z Wester Ross do Nowej Szkocji!

It's Nova Zembla The New Land. Tomorrow we'll investigate.
To Nova Zembla Nowa Ziemia. Czyli niebawem będziemy w Chinach.

Now, claiming that the car industry is experiencing problems, Yasaki Saltano wants to make more than 400 workers redundant in Vila Nova de Gaia.
Twierdząc, że przemysł samochodowy przeżywa problemy, Yasaki Saltano chce obecnie zwolnić ponad 400 pracowników w Vila Nova de Gaia.

Together with this latest round of redundancies, in the last year and a half Yasaki Saltano has made nearly 1 200 people redundant at the Ovar and Vila Nova de Gaia units.
Biorąc pod uwagę ostatnią rundę zwolnień, w ciągu ostatniego półtora roku w zakładach Yasaki Saltano w Ovar i Vila Nova de Gaia zwolnionych zostało 1 200 osób.

They were recently joined by the factory of the multinational Lee in Évora, not to mention the threat hanging over workers in many others, such as in Vila Nova de Gaia and Lousada.
Ich los podzieliła ostatnio fabryka międzynarodowego koncernu Lee w Evorze. Nie wspominam tu nawet o zagrożeniu, jakie wisi nad pracownikami wielu innych fabryk, na przykład w Vila Nova de Gaia oraz Lousadzie.

There are cases of workers still not having received the compensation to which they are entitled, as is the case in Vila Nova de Gaia and Brax, whose workers went to the Courthouse door yesterday to call for the compensation money that they have been owed for five years.
Zdarza się, że pracownicy nie otrzymują odszkodowania, do którego są upoważnieni, tak jak w przypadku miejscowości Vila Nova de Gaia i Brax. Zatrudnieni tam pracownicy przyszli wczoraj pod drzwi sądu, aby ubiegać się o odszkodowanie, którego nie dostawali przez 5 lat.