Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) powieściopisarz, powieściopisarka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n powieściopisarz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

powieściopisarz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PISARZ

Wordnet angielsko-polski

(one who writes novels)
powieściopisarz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So let's bring a romance novelist into this conversation.
Pozwólmy więc włączyć do dyskusji pisarza romantycznego.

TED

No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Nie, teraz mogę powiedzieć, "Jestem pisarzem."

TED

I think novelists put this best.
A raczej, bardziej na temat, "Czemu tak trudno je zmienić?"

TED

So a piece of mine may inspire a playwright or a novelist or a scientist, and that in turn may be the seed that inspires a doctor or a philanthropist or a babysitter.
Kawałek mnie inspiruje dramaturga lub pisarza lub naukowca, co z kolei może zainspirować lekarza lub dobroczyńcę lub opiekunkę do dziecka.

TED

But I want to give the last word back to the novelists, and to Philip Roth, who ended by saying, "The fact remains that getting people right is not what living is all about anyway.
Ostatnie słowo chcę zostawić pisarzom. ~~~ Philip Roth pisze: "Pozostaje faktem, że trafna ocena innych to nie to, o co w życiu chodzi.

TED

Over time, explains poet and novelist Joe Dunthorne, one of Aisle 16's key members, the night grew in popularity and they began to invite special guests, among them Jon Ronson, Kate Nash and Kevin Eldon.

www.guardian.co.uk

The novelist Evelyn Waugh complained that the Conservative party had never put the clock back by a single second.

www.guardian.co.uk

David Kynaston1 Albert Finney, Vivien Leigh, Claude Chabrol, Hattie Jacques, Philip Roth, Sinead Cusack, Paul McCartney - what do they have in common?2 In 1971, 50 leading British models nominated their favourite novelist (living or dead) - who was the most nominated? (Clue: think zeitgeist.

www.guardian.co.uk

Writing in the Observer, William Boyd commented: "In Underworld, we have a mature and hugely accomplished novelist firing on all cylinders.

www.guardian.co.uk

Hank is quite the accomplished novelist in his own right.
Hank jest bardzo utalentowanym pisarzem na własnych zasadach.

That's one cliché of being a novelist you have no problem with.
To komunał, o byciu z powieściopisarzem z którym nie ma problemów.

Balzac once said that life doesn't create perfect stories, but a novelist can.
Balzac powiedział, że życie nie tworzy idealnych opowieści, ale pisarz tak.

You see, the novelist never really killed anybody.
Widzisz... Pisarka tak na prawdę nikogo nie zabiła.

She is the bestselling novelist of all time.
Jest najlepiej sprzedającą się powieściopisarką w czasie.

Is the beautiful blond novelist a serial killer?
Czy piękna, blond pisarka jest seryjnym zabójcą?

Your son was Jared Addison the cult science fiction novelist?
Pani synem jest Jared Addison , kultowy pisarz science fiction?

Sarah, this is our neighbor, the novelist chap.
Saro, to nasz sąsiad, ten powieściopisarz.

I'm a novelist. I'm never going to finish the book. The affair.
Nie książkę, jestem pisarzem, nigdy nie skończę tej książki.

I wanted to be a novelist.
Chciałam być powieściopisarką.

Your novelist father named you after
Twój ojciec powieściopisarz nazwał cię po

Everything the aspiring novelist needs.
Wszystko, czego potrzebuje młoda pisarka.

You are Joan Wilder, the novelist?
Ty jesteś Joan Wilder, pisarka?

Novelist Taeko Mitsuzawa.
Pisarka Taeko Mitsuzawa.

You see, I'm a briIliant novelist-- -Yeah, and I invented nuclear energy.
Tak, a ja wynalazłam energię jądrową.