Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) literatura opowieść, nowela;

Wordnet angielsko-polski


1. (a short novel)
nowela
synonim: novelette

2. (a short novel)
nowelka: : synonim: novelette

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nowela