Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nowicjusz(ka), stawiający pierwsze kroki; sport debiutant;
novice gardener - początkujący/niedoświadczony ogrodnik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(relig) nowicjusz.
2.
(beginner) aplikant

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nowicjusz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

debiutant

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n aplikant

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

aplikant m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s nowicjusz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n nowicjusz

Wordnet angielsko-polski


1. (someone new to a field or activity)
nowicjusz, frajer
synonim: beginner
synonim: tyro
synonim: tiro
synonim: initiate

2. (someone who has entered a religious order but has not taken final vows)
nowicjusz, probant: : synonim: novitiate

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

aplikant

Słownik religii angielsko-polski

nowicjusz m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It seemed as though the Abbot had said to his novices 'better to say nothing than to say something wrong'.
Wyglądało na to, że opat powiedział swym nowicjuszom: "Lepiej nie mówić nic niż rzec coś błędnego”.

statmt.org

It's a frightening piece of equipment for the novice stunt performer, because it will break your legs very, very quickly if you land on it wrong.
Dla początkującego kaskadera jest to sprzęt przerażający. ~~~ Ponieważ bardzo, ale to bardzo szybko może połamać ci nogi, jeśli źle na nim wylądujesz.

TED

novice polo can all too often end up with a static bunch of players hacking away at a ball, "killing snakes" as Guy refers to it.

www.guardian.co.uk

Ed sat on stage taking notes, like the novice watching the master at work.

www.guardian.co.uk

Few pundits had suggested that the political novice would beat the former congressman Rick Lazio, a Republican establishment candidate.

www.guardian.co.uk

As a novice flier, she slept in her jacket for the first three nights to give it the right worn-in look.

www.guardian.co.uk

This certainly was the case for this novice pilot and his friends.
Tak było pewnie w przypadku pilota i jego przyjaciół.

How dare you point your sword at us, novice!
Jak śmiesz wyciągać na nas miecz, nowicjuszu!

We're starting a novice class for the summer.
Właśnie rozpoczynamy kurs dla początkujących tego lata.

She had some interesting moves for a novice.
Ona ma interesujące ruchy jak na debiutantkę.

Novice Hame, if I can leave this gentleman in your care.
Novice Hame, czy mogę zostawić go pod twoją opieką.

First, Only a novice hides in a church steeple.
Po pierwsze. Tylko nowicjusz kryje się w wieży kościoła.

I am no novice to this concept.
I nie ja na to pierwszy wpadłem.

Letting some novice into your private lab.
Wpuścić nowicjusza do twojego osobistego laboratorium...

It's alright for the novice, I suppose.
Dobra dla początkującego, zdaje się.

Glad I'm not the only novice.
Ulżyło mi, że nie tylko ja jestem nowicjuszem.

I feel like a blundering novice.
Czuję się jak początkujący uczeń.

This is my young novice, Adso of Melk.
To młody nowicjusz - Adso z Melku.

Specific actions should be proposed regarding alcohol and speed, such as alcohol locks in certain vehicles or more stringent requirements for novice drivers.
Należy zaproponować konkretne działania dotyczące alkoholu i prędkości, takie jak blokady alkoholowe w niektórych samochodach czy bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące początkujących kierowców.

Frankly, Mr. Hickok, being a novice in these matters, I was duped.
Szczerze mówiąc, panie Hickok, jestem nowicjuszem w tych sprawach i zostałem orżnięty.

This can be a good practice car... ...for novice drivers.
To może być dobry samochód do trenowania ... dla początkującego kierowcy

She's still my wife. -She's a novice.
Ona nadal jest moją żoną. - Jest amatorką.