Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nowicjat

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOWICJAT

Wordnet angielsko-polski

(the period during which you are a novice (especially in a religious order) )
nowicjat, probacja
synonim: novitiate

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

praktyka

Słownik religii angielsko-polski

nowicjat m (czas wprowadzenia w życie zakonne)