Wordnet polsko-angielski


1. (not of long duration
having just (or relatively recently) come into being or been made or acquired or discovered
"a new law"
"new cars"
"a new comet"
"a new friend"
"a new year"
"the New World")
new


2. (lacking training or experience
"the new men were eager to fight"
"raw recruits")
raw, new: : synonim: świeży

3. (of the relatively near future
"the approaching election"
"this coming Thursday"
"the forthcoming holidays"
"the upcoming spring fashions")
approaching, coming (a), forthcoming, upcoming: :

(any new participant in some activity)
newcomer, fledgling, fledgeling, starter, neophyte, freshman, newbie, entrant

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

new, fresh
od ~wa anew, afresh
fabrycznie ~ brand new
~wa fala new wave
~wa miotła (nowy szef, kierownik) (pot.) new broom
~we srebro argentan, white copper
~ student (pot.) fresher, freshman
~we siły new wind
Nowy Rok New Year, Nowy Świat New World
Nowy Testament New Testament
od ~wa once again
~wa wersja dawnego filmu remake
~wa wersja piosenki remix

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj new
novel
fresh: fabrycznie ~ brand-new
(1 stycznia): Nowy Rok New Year's day
Nowy Testament the New Testament
Nowy Świat the New World
co ~ego? what's new?
na ~o, od ~a again
anew
afresh.n masc C ~ newcomer
(w szkole) new boy
fem ~a new girl

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

new~ dowody - new evidence~ emisja - new issue~ akcji - issue of new shares~ fakt - new fact~ istotne informacje - relevant new information~ lub nowo ujawniony fakt - new or newly discovered fact~ okoliczności faktyczne - new factual circumstances~ ujawniły się - new factual circumstances have revealed~ projekt ustawy - clean bill~ przydział - reassignment~ rodzaj działalności - a new type of activity/business~ sytuacja prawna - the new legal situation~ uczestnicy rynkowi - new entrants~ wybrany - incoming~ wzór - new industrial design

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. new
2. recent ~a emisja new issue~a emisja akcji issue of new shares~a emisja pieniądza new money issue~e kredyty new money ~y mechanizm kursowy Exchange Rate Mechanism II (ERM II)

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. 1. new 2. recent 3. fresh ~a emisja new issue ~a emisja akcji issue of new shares ~e książki na wyprzedaży remainders ~y dzień rozliczeniowy new time ~y mechanizm kursowy Exchange Rate Mechanism II (ERM II) ~y przydział reassignment ~y rodzaj działalności departure fabrycznie ~y brand-new

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

new adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NEW

NOVEL

UNFAMILIAR

FRESH

YOUNG

ANOTHER

RECENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj new
Nowy Rok New Year

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

newsy

nouveau

Nowoczesny słownik polsko-angielski

freshman