Wordnet polsko-angielski


1. (a numeral or string of numerals that is used for identification and may be attached to accounts, memberships, etc.
"she refused to give them her Social Security number")
number


2. (an issue of a newspaper
"he read it in yesterday's edition of the Times")
edition: : synonim: wydanie
synonim: zeszyt

3. (one of a series published periodically
"she found an old issue of the magazine in her dentist's waiting room")
issue, number: : synonim: wydanie
synonim: zeszyt

4. (a short performance that is part of a longer program
"he did his act three times every evening"
"she had a catchy little routine"
"it was one of the best numbers he ever did")
act, routine, number, turn, bit: : synonim: punkt
synonim: punkt programu

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(liczba) number
(rozmiar) size
(czasopisma) issue
~ kierunkowy (tel.) area code, dialling code, (US) dial code, routing digit
~ kolejny serial number
~ konta account number
~ PIN personal identification number (PIN)
~ porządkowy reference number
~ rejestracyjny registration number
~ seryjny serial number
~ telefonu telephone number, call number
~ telefonu wewnętrznego extension (number)
wybierać ~ (tarczą numerową, przyciskami) to dial
zastrzeżony ~ telefonu ex-directory
biuro ~rów directory enquiries

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C 1. (liczba) number: ~ telefonu telephone number; ~ rejestracyjny registration number; ~ seryjny serial number. 2. (wydanie) ~ czasopisma issue (of newspaper, magazine, etc.) .3. (rozmiar) size. 4. (element programu artystycznego) act (on a programme) ; number; turn. 5. (colloq, kawał) trick; ploy: wykręcić komuś ~ to play a trick on sb

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m number (kolejny) consecutive number (czasopisma) issue, number (rozmiar) size
numer wewnętrzny - extension (number)
numer kierunkowy - area code

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

number, digit, reference~ bieżący - current number~ dokumentu - document number~ identyfikacyjny samochodu - vehicle identification number~ kierunkowy - area code, dialling code~ miasta - area code~ kolejny - consecutive number~ konta - account code/number~ partii produkcyjnej - batch number~ patentowy - patent number~ pod numerem kolejnym - under a new number~ podwozia - chassis number~ prawa jazdy - licence number~ rejestracyjny - registration number~ seryjny - serial number~ silnika - engine number~ skrytki pocztowej - box number~ sprawy - file no, reference, case number~ sygnatury - file number, catalogue number~ wewnętrzny - extension~ zastrzeżony - ex-directory number~ zlecenia produkcyjnego - job number

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

number Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Tax Identification Number ~ identyfikacji podatkowej dla celów VAT value added tax identification number ~ inwentarzowy inventory number~ karty kredytowej primary account number~ konta account note~ konta podstawowego Primary Account Number (PAN) ~ rachunku account number~ referencyjny reference ~ ubezpieczenia społecznego płatnika (NUSP) number of social insurance of the payer

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. number
2. reference ~ akt reference number ~ bieżący current number ~ domu house number ~ identyfikacyjny kupca merchant number ~ karty kredytowej primary account number ~ kierunkowy dialing code ~ kierunkowy miasta area code ~ kierunkowy kraju international dialing code ~ kodowy code number ~ kolejny consecutive number, serial number ~ konta account note ~ partii produkcji batch number ~ patentowy patent number ~ porządkowy running number ~ rachunku account number ~ rachunku podstawowego primary account number ~ referencyjny reference ~ rejestracyjny registration number ~ seryjny batch number, serial number ~ specjalny special issue ~ skrytki pocztowej box number ~ telefonu call number ~ wewnętrzny extension ~ zamówienia order number ~ zastrzeżony ex-directory number

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

number n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NUMBER

CHECK

ISSUE

SIZE

TURN

COUNT

TICKET

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. number
2. reference

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m number
~ kolejny serial number
~ wywo-ławczy call number

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

number 2. numer (znak) listu -reference

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

number
~ referencyjny (oferty pracy) - reference number
~ rejestracyjny (z biura pracy) - registration number
~ ubezpieczenia socjalnego - UK national insurance number (NIN)
~ zajęty - (o telefonie) engaged number

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

number~ pozwolenia permit number~ zezwolenia licence number~ dużej wydajności adj. high-capacity~ niskim poziomie adj.low-level~ niskim stopniu zanieczyszczenia adj. low-polluting~ średnim stężeniu adj., chem. medium-concentrated

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

badge

code

Nowoczesny słownik polsko-angielski

numeral

type

stunt