Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) matematyka licznik, numerator, urządzenie numerujące;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n licznik (ułamka)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n mat. licznik

Wordnet angielsko-polski

(the dividend of a fraction)
licznik

Słownik internautów

licznik ułamka

Słownik audio-video Montevideo

licznik

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

numerator

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mat. licznik

Słownik techniczny angielsko-polski

licznik (ułamka) m