Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (w szatni) token

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TICKET

CHECK

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m (w szatni) tag, ticket, am. check

Nowoczesny słownik polsko-angielski

tag

roll in the hay

one-night stand

trick