Słownik polsko-angielski

hydr. current
~ główny - mainstream
~ główny myśli wojskowej - mainstream of military thought
~ prądu - midstream
~ wody - water current

Wordnet polsko-angielski

(a steady flow of a fluid (usually from natural causes)
"the raft floated downstream on the current"
"he felt a stream of air"
"the hose ejected a stream of water")
current, stream
synonim: bieg

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

current, stream
(tendencja) trend
płynąć z ~tem to stream, to flow

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(bieg rzeki) current

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CURRENT

STREAM

SET

WAKE

TREND

RACE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

mainstream, trend

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m current

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

current
stream

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

hydro. current
~ prądu - mid-stream
~ rzeki river current
~ dużej objętości large-volume
~ dużej pojemności large-capacity
~ dużej wydajności high-capacity
~ dużym nachyleniu steep-sloping
~ łagodnym nachyleniu gently-sloping
~ małej wyporności shallow-draft
~ niskim stopniu zanieczyszczenia low-polluted
low-polluting
~ średnim stężeniu medium-concentrated
~ wysokim stężeniu high-concentrated, highly concentrated, heavily concentrated

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

undercurrent